Wat wil Nederland met creatievelingen?

Wat is de visie van de overheid op de cultuursector in Nederland? Temidden van al het doemdenken en economische malaise doet de creatieve sector het namelijk erg goed. Onder deze sector vallen de kunsten, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. Vooral in de laatste categorie is sprake van sterke groei. Inmiddels is de sector goed voor € 8,5 mrd toegevoegde waarde en een groei van rond de 30% in de periode 1996-2004. Hoewel de sector pas zo’n 3% van het BNP tot stand brengt, ziet de overheid nu het belang van deze sector (pas?) in. Een verslag van een door bureau La Red georganiseerde bijeenkomst.

Donderdagavond verzamelen zo’n 50 actieve mensen zich tijdens een door bureau La Red (netwerken en relatiebeheer) georganiseerde bijeenkomst in Delft aan de Wijnhaven. Het zijn vaak van die leuke bijeenkomsten die georganiseerd worden door actieve, enthousiaste jonge ondernemers die zich zakelijk bezighouden met netwerken, belangrijk voor hun business, maar ondertussen heel nuttig, prettig en vaak boeiend. Deze avond is dr. Guido Biessen, waarnemend directeur Industrie en Diensten van het Ministerie van Economische Zaken uitgenodigd te spreken over de relatie tussen Cultuur en Economie, op basis van onderzoek dat medio dit jaar openbaar is gemaakt. Moeten wij blij worden van de bemoeienis van de overheid met een van de weinige succesvolle sectoren in de Nederlandse economie?

Biessen begint met enkele bemoedigende woorden. Uit het boek ‘The Rise of the Creative Class’ van Richard Florida komt het belang van creativiteit voor economieen sterk naar voren. Tevens blijkt dat Nederland verrassend genoeg hiervoor beter dan andere Europese landen geoutilleerd is. Vooral design en architectuur uit Nederland staan internationaal in hoog aanzien. We doen er alleen te weinig mee.

Na deze oppepper vervolgt Biessen zijn verhaal met wat minder optimistische geluiden. Zo is volgens onderzoek (er wordt wat onderzocht op dat ministerie) de indirecte betekenis van cultuur op de economische groei zeer beperkt. Alleen daar waar de financiele en zakelijke dienstverlening en industrie sterk is ontwikkeld, is sprake van een positief effect. In Amsterdam is dus wel sprake van een positief effect (na toerisme is cultuur de grootste economische sector in de hoofdstad, Gyuri).

Ook op basis van onderzoek komen de volgende knelpunten voor de creatieve sector naar voren (hou u vast, dit wordt schokkend!): kapitaaltekort, de uitgebreide wet- en regelgeving, het versnipperde karakter, de beperkte ondersteuning door de overheid, de dynamiek in de keten (?), het onderwijs en de internationalisering. Een lijstje dat u en ik natuurlijk binnen 3 minuten hadden kunnen verzinnen. Waarschijnlijker is echter dat maanden van intensief onderzoek aan deze resultaten zijn voorafgegaan. De aangedragen oplossingen zijn al even vaag en weinig creatief als de knelpunten: actief verbindingen leggen, financiele condities versterken, randvoorwaarden intellectuele eigendom beter regelen, internationaliserring intensiveren en cultureel management professionaliseren. Het blijft vaag en afstandelijk, je houdt het hart vast als de overheid zich daadwerkelijk met creativiteit gaat bezighouden!

In dat kader is het kenmerkend dat op de op Cultuur en Economie gerichte website het spel Pac Man (een van de eerste jaren zeventig video-spelletjes) gespeeld kan worden. Hierbij wordt het lieve Pac Mannetje in de vorm van de letter C (van Cultuur?) opgegeten door tegenstanders (vroeger spookjes) in de vorm van de letter E (Economische Zaken?).

Positief aan de bijeenkomst was het feit dat het Ministerie van EZ van zich laat horen en betrokkenheid toont met een sector die zij altijd heeft verwaarloosd. Blijf op de sinaasappelkist springen en de boodschap uitdragen, zou ik zeggen. Blijf contact zoeken met uw doelgroep. Ook de organisatie door La Red was prima op orde. Ik zal in de toekomst dan ook zeker verslag blijven doen van bijeenkomsten in heel Nederland waar enthousiaste mensen samenkomen/netwerken om iets te bereiken, die ondernemend zijn en een boodschap hebben. Negatief was dat de boodschap van EZ zo gespeend was van creativiteit en zo oppervlakkig bleef. Het mag in dat kader geen verwondering wekken dat onderzoeksbureaus niet tot de creatieve sector worden gerekend.

Meer info: www.cultuureneconomie.nl (voor PacMan kies ‘speel’)

Organisator avond: www.lared.nl

1 thought on “Wat wil Nederland met creatievelingen?”

Floris Koot 16 jaar ago

Nederland moet een beter ondernemersklimaat krijgen roepen ook de politici. Maar waar leren de creatieven dat? Of waar leer je überhaupt ondernemerschap? Niet op de HBO mologgen gecreëerd binnen een van de meest bureacratische culturen ter wereld, die geholpen door toenemend wantrouwen alleen maar meer eisen stelt.
De aantrekkelijke mythe van Nederland als Cultureel Creatief land zou inderdaad heel wat beter uitgenut kunnen worden. Ikzelf ben betrokken bij een opleiding (Kaospilots.nl) voor sociaal en creatief ondernemers, die voorlopig buiten Den Haag om wil opstarten. Met Den Haag in zee betekent nodeloze vertraging, verzwakking en compirmissen sluiten die vernieuwend onderwijs niet ten goede komt. Dat is het beeld dat Den Haag helaas inmiddels bij veel nieuwe initiatieven oproept. En als we al hulp uit Den Haag kunnen verwachten, dan eerder van Economische Zaken dan van Onderwijs. Toch blijft de vraag hoe kun je een creativiteit en ondernemerschap stimuleren zonder geld en verstikkende regels: antwoord lastig. En dat is jammer want er valt namelijk goed geld te verdienen aan Florida’s visie op Nederland en dat uitbuiten zou ons land niet misstaan. Het zou ons land zelfs een stuk leuker, creatiever en (economisch) aantrekkelijker kunnen maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *