Het commitment van Nelson Mandela

Robben eiland

Robben eiland
c G. Vergouw

Herplaatsing van artikel naar aanleiding van het overlijden vandaag van Nelson Mandela, held voor velen, eerder verschenen juni 2013.“Sprekend voor mijzelf, ik heb mijn commitment aan de strijd nooit berouwd en ik was altijd bereid om de ontberingen die mij persoonlijk raakten te doorstaan. Maar mijn familie betaalde een vreselijke prijs daarvoor, waarschijnlijk een te hoge prijs voor mijn commitment”. Het is een citaat uit het boek ‘Long walk to freedom’ de autobiografie van Nelson Mandela. Momenteel vecht de 94-jarige voor zijn leven. Velen zijn in gedachten bij hem en hopen dat hij ook dit gevecht wint. Dit is een klein eerbetoon aan de voor velen, inclusief mijzelf, grootste held uit hun leven.

Het bovenstaande citaat kwam per toeval op mijn pad tijdens het schrijven van mijn nieuwe boek over commitment. Tijdens mijn onderzoek vroeg ik aan familie, vrienden en collegae wie zij zagen als de persoon met het grootste commitment in de wereldgeschiedenis. Bijna iedereen noemde als eerste Nelson Mandela. En dat terwijl de concurrentie niet gering is, getuige de vele namen die ook werden genoemd, van Mahatma Ghandi en de Dalai lama tot Aung Suu Kyi en Jezus Christus en van Vincent van Gogh tot Che Guevarra.

Het commitment van de in de lijst genoemde personen voor hun doel, hun zaak of hun werk staat blijkbaar buiten kijf. Als het om commitment gaat heeft de mijns inziens te maken met drie hoofdredenen:

1. Zij hebben zich gedurende een heel leven gewijd aan slechts één of maximaal twee hoofdactiviteiten. Een hele sterke focus én commitment dus op een zeer beperkt aantal terreinen. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk, zoals Leonardo da Vinci en Michel Angelo.
2. Er zitten vaak belangrijke menselijke waarden achter hun doelstellingen, zoals geloof, schoonheid van de kunsten, vrijheid of ‘verander de wereld’. Neem: vrijheid (Castro, Che Guevarra), schoonheid (de kunstenaars) of een volk dienen (Koningin Beatrix, Dalai Lama, Aung Suu Kyi, Mandela)
3. De personen hebben vaak aan het begin van hun ‘carrière’ voor de lijn besloten die zij hun leven lang zijn blijven volgen. Ze zijn ergens voor ‘gegaan’, hoewel bij bijna geen van de genoemde personen een echt uitgestippeld carrièreplan aan de successen ten grondslag lijkt te hebben gelegen. Er zijn daarbij nauwelijks afwijkingen van het gekozen pad te constateren in de lange weg die zij zijn gegaan. Ze zijn ook bij tegenslag blijven volharden. Opofferingen lijken bijna standaard bij de gekozen weg te horen, van gevangenschap (Mandela), verbanning (Dalai Lama), huisarrest (Aung Suu Kyi; Assange) tot armoede (Rembrandt, Van Gogh) en zelfs de dood (Kennedy, ML King)

Niemand anders dan Tom Peters, goeroe der managementgoeroes, kan dergelijk gedrag uitstekend verwoorden. Natuurlijk ook omdat hij van zichzelf vindt dat hij erg committed is. Zijn taalgebruik is daarbij overigens als altijd erg beeldend:

‘Mensen kunnen emotionele commitment (of de afwezigheid ervan) ruiken van een kilometer afstand. Toen ik in een relatief beginnend baantje in en om het Witte Huis werkt, leek het erop alsof ik buitensporig veel gedaan kreeg (dat is tenminste wat mensen zeiden, en dat is wat telt). Mijn geheim was mijn niet aflatende doorzettingsvermogen op onderwerpen die ik belangrijk vond – ik putte de eikels uit. Dat was ’t zo’n beetje. ‘ De ‘eikels’ hadden hun eigen agenda, en de dingen waar ik aan werkte stonden niet bovenaan hun lijst. Gegeven mijn volhardendheid, gaven ze mij meestal mijn zin in plaats van veel tijd te verliezen door te gaan vechten. Ga maar terug naar de economieles: de perceptie dat je er alles aan wil doen om iets gedaan te krijgen (en daarbij veel tijd verkwistend van andere mensen hun tijd) leidt tot een geweldig effectieve ‘ toetredingsbarrière’ . Mensen kunnen serieuze emotie, commitment, energie ruiken van een kilometer, maak daar maar 10 kilometer van, afstand.’

cel op Robben eiland Nelson Mandela

cel op Robben eiland
Nelson Mandela

In het geval van Mandela lijken mensen te beseffen dat alles wat hij sinds zijn gevangenschap heeft gedaan echt was en is. Hij is met recht een van de meest committed personen in de geschiedenis van de mensheid.(eerder scheef ik over voetbal op Robbeneiland, de manier om aldaar te overleven)

4 thoughts on “Het commitment van Nelson Mandela”

andre smits 10 jaar ago

Dus eikels zijn per defenitie niet committed.

Gyuri Vergouw 10 jaar ago

Andre, natuurlijk kunnen ‘eikels’ ook zeer committed zijn, alleen zullen mensen vanuit hun morele normen en waarden niet snel Hitler, Stalin of Mao noemen als zeer committed, omdat hun zaak natuurlijk niet zo fris was en is. Lees verder mijn boek, met name de paragraaf ‘Hitler en Stalin waren ook committed’, zodat duidelijk is dat commitment vele kanten kent. hgrt., Gyuri

Astrid Schutte 10 jaar ago

Mooi verhaal Gyuri! Ik loop al een tijdje rond met de vraag of grote commitment kan bestaan zonder je directe omgeving te benadelen. Er zijn nogal wat mensen die veel bereikt hebben maar prive onuitstaanbaar waren. Hoe kijk jij hier tegenaan?

Gyuri Vergouw 10 jaar ago

Ja Astrid,
je kan natuurlijk ook commitment hebben voor alleen eigen belangen of pseudo-commitment hebben waarbij je ‘net doet alsof’. Daarin is commitment niet anders dan welk ander begrip dan ook, je kan tenslotte ook ‘inzet’ tonen voor verkeerde doelen, verkeerd ergens bij betrokken zijn et cetera. Veel bereikt hebben hoeft niet direct te betekenen dat mensen persoonlijk ook leuk zijn.
Er zijn daarnaast genoeg voorbeelden van mensen in de wereldgeschiedenis die vanuit negatieve eigen belangen veel geld of aanzien hebben weten te genereren, van Bernie Madoff tot diverse dictators. Ik tracht natuurlijk wel uit te gaan van de goede bedoelingen van de betrokken managers en medewerkers en probeer daarbij aan te geven hoe echt commitment kan bijdragen aan de resultaten. hgrt., Gyuri

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *