Het snelste jaarverslag ter wereld: 2007

Het is enkele seconden over 12, het nieuwe jaar 2008 is net begonnen en bijgaand vindt u al het jaarverslag over 2007 van de weblogs 1minutemanager, strafschop.nl en air-guitar.nl. Met deze snelle publicatie wil ik aangeven dat het internet tijdperk andere eisen stelt aan snelheid en nieuwe mogelijkheden kent op het gebied van informatie-verstrekking en -verspreiding. Tevens spreek ik mijn verwachtingen uit omtrent 2008 en wil ik u middels deze weg dank zeggen voor de vele enthousiaste reacties die ik gedurende 2007 op mijn web-logs heb gekregen.Bezoekersaantallen en groei

In 2007 zijn 600.000 pagina’s gelezen op 1minutemanager, 250.000 pagina’s op strafschop.nl en 275.000 op luchtgitaar.nl (bron: Web-stats). Daarmee voldoen alle sites aan de in het vorige jaarverslag opgenomen groeidoelstellingen. Vooral de groei van 1minutemanager en de luchtgitaar site zijn uitstekend te noemen. De groei van luchtgitaar.nl is zelfs exponentieel te noemen sinds ook in het Engels wordt geschreven. Het aantal lezers per maand is in de periode maart-december liefst vervijftigvoudigd!

De nieuwe (minimale!) doelstellingen voor 2008 luiden dan:

1minutemanager.nl: 1,5 miljoen pagina’s, 300.000 lezers op jaarbasis
strafschop.nl: 1 miljoen pagina’s, 200.000 lezers op jaarbasis
luchtgitaar.nl/air-guitar.nl: 2,5 miljoen pagina’s, 1 miljoen bezoekers
Totaal dus 5 miljoen gelezen pagina’s en 1,5 miljoen lezers op jaarbasis, oftewel bijna 15.000 pagina’s en 4.000 bezoekers per dag.

De drie web-logs gezamenlijk draaien op out-of-pocket basis winst. Daarbij is rekening gehouden met de kosten van de websites, de kosten van internetgebruik, domeinnamen, cd’s en DVD’s, boeken en kaartjes voor concerten. Alle besproken boeken, cd’s en DVD’s worden nog zelf bekostigd en niet verkregen van platenmaatschappijen of uitgevers. In mijn ogen de beste garantie om objectief te kunnen blijven oordelen, want ook de lezer van de recensie zal normaliter voor de producten dienen te betalen.

De initiële investeringen in de sites zijn inmiddels ook terugverdiend. Voor 2008 is de doelstelling toe te groeien naar een omzet die de tijdsinvestering van ondergetekende als auteur/redacteur op zakelijke basis rechtvaardigt. Kortom, de vele uren die nu op liefdewerk-oudpapier basis worden geïnvesteerd, dienen op een basisniveau te worden vergoed.

Belangrijke neven-doelstelling wordt het informeren van mijn zakelijke netwerk van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mijn consultancy-activiteiten. U zult maandelijks dus ook advertorials van mijn eigen activiteiten terug gaan zien.

Inhoudelijke ontwikkelingen

De nieuwe rubrieken ‘Ondernemerschap’ en ‘Zingeving’ zijn uitstekende toevoegingen gebleken op de portfolio aan onderwerpen die tot op heden op 1minutemanager zijn besproken. Het wegvallen van de financiële rubriek zal daarentegen weinigen, behalve wellicht ondergetekende, verdriet hebben gedaan. Op strafschop.nl zijn geen grote veranderingen te verwachten voor 2008. Het EK in Zwitserland en Oostenrijk zal daarentegen tot veel bezoek en reacties gaan leiden. De luchtgitaar site bezwijkt momenteel enigszins onder het eigen succes, waarbij nog steeds sponsors worden gezocht voor dit inmiddels toch wereldwijde fenomeen (20 landen, 5 continenten). Jammer dat dit blijkbaar toch moeilijk blijkt te zijn. Iets echt nieuws is blijkbaar nog steeds moeilijker te verkopen dan een steeds mindere nieuwe jaargang van Idols.

Reacties van lezers:

In totaal zijn wederom vele honderden reacties geplaatst op de weblogs. Ik blijf bij mijn vorig jaar uitgesproken mening dat er weinig internetsites en zeker geen weblogs zijn waar de reacties van de lezers beter gefundeerd en inhoudelijker zijn dan op 1minutemanager. In 2007 zijn alle reacties onverkort geplaatst. Een enkele keer zijn tekstuele aanpassingen gemaakt, in bijna 100% van de gevallen behelsde dit niet meer dan wat typefouten of storende taalfouten wegwerken. Een score die ik graag willen behouden. De barrière die eerder dit jaar nog werd gelegd door het laten invoeren van codes door de respondenten is door gebruikmaking van nieuwe technologie niet meer nodig.

Rest mij u te danken voor uw bezoeken en prima reacties in 2007 op de drie genoemde sites. Ik hoop u weer veelvuldig te mogen begroeten in 2008 en wens u een zeer positief, productief, gezond en succesvol 2008.

Gyuri Vergouw
Hoofdredacteur
www.1minutemanager.nl
www.strafschop.nl
www.air-guitar.nl
www.vergouw.com

1 thought on “Het snelste jaarverslag ter wereld: 2007”

Willem Mastenbroek 15 jaar ago

Hallo Gyuri

Gefeliciteerd met dit bijzonder fraaie resultaat. De nieuwe mogelijkheden op het gebied van informatieverstrekking en -verspreiding worden door jou maximaal uitgenut.

Al na enkele seconden in het nieuwe jaar was dit jaarverslag gepubliceerd. Dat houdt in dat het wereld-record "Jaarverslag publiceren" zeer waarschijnlijk definitief in jouw handen is.

Ik zie uit naar de content van 2008 op jouw sites.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *