Veni, Vidi, Fortis, Foetsie

fortis.jpgZou de Balkenende-norm vanaf vandaag van toepassing zijn op alle medewerkers van Fortis-ABN-Amro? Men is tenslotte door de overheid gered van het faillissement en het personeel heeft voorlopig een baan(garantie?) bij het Rijk. Dankbaarheid van vakbonden en medewerkers zal ons natuurlijk nu ten deel vallen, want alle Nederlanders dragen vandaag flink bij om het Nederlandse deel van het conglomeraat van de ondergang te redden. Nu nog de Balkenende-norm afkondigen bij de Bank, een maatregel die direct de kostenstructuur van het bedrijf een heel ander aanzien zal geven. (beeld: Fortis in brokstukken, het logo wordt nu eindelijk duidelijk!)Het ingrijpen van de Nederlandse staat bij het noodlijdende Fortis-ABN-Amro is vanuit macro-economisch perspectief te rechtvaardigen en getuigt van slagkracht en durf. We zijn tenslotte allemaal gebaat bij een goed lopend bancair verkeer. En het is te hopen dat beide bedrijven blijven bestaan om de concurrentie op de Nederlandse markt in stand te houden.

De hoofdpersonen uit het drama lijken de dans te ontspringen. Voormalig topman Rijkman-Groenink heeft zijn bonus voor de fusie allang binnen en probeert momenteel middels investeringen in groene energie nog iets te betekenen voor het voortbestaan van de wereld. Een nobel streven als je door slecht management het voortbestaan van de hele Nederlandse economie in gevaar hebt gebracht. Want laten we wel zijn, de overname van ABN-Amro werd noodzakelijk door het slechte presteren van Rijkman-Groenink c.s.. Geen enkele waardecreatie op eigen kracht in de periode 2002-2007, er zijn topmensen om minder opgestapt. En ach, die bonus…niemand gaat graag op deze wijze de geschiedenis in.

De redding van Fortis door de overheid is weliswaar een tijdelijke maatregel, het nationaliseren betekent niet dat het bedrijf nu rustig op de lauweren kan gaan rusten. Van ‘Vici’ (ik overwon) is in dit verhaal geen sprake. Stevige sanering zal noodzakelijk blijken om de organisatie een stuk winstgevender en verkoop klaar te maken. Het terugbrengen van het kantorennetwerk met minimaal 50% lijkt slechts een klein onderdeel te zijn van deze noodzakelijke koude sanering. Zouden de af te vloeien medewerkers een wachtgeldregeling krijgen?

Dit slagveld overziend, zou het voor de vakbonden spreken als zij zich bij de aanstaande koude sanering uiterst coöperatief opstellen. Alle banen zijn nu gered door de overheid. Zonder deze garantie en overname was het bedrijf maandag al failliet gegaan en zat iedereen al een week thuis. Wat een luxe! Ik neem namelijk niet aan, dat vergelijkbare overheidsmaatregelen worden getroffen indien de ondernemers van snackbar ‘Egypte’, in mijn ogen een essentiële voorziening voor de buurt, op de fles gaan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *