Haal het beste uit je financieel manager!

Financieel management is (eufemistisch gesteld) niet ieders hobby. Veel managers laten deze beker dan ook graag aan zich voorbij gaan. Onterecht, volgens Koen Perik in zijn boek met de veelzeggende titel ‘Haal het beste uit je financieel manager’. Een managementteam dat inzicht en kennis heeft in de dynamiek van financieel management is voorwaarde om tot effectieve communicatie te kunnen komen met financieel managers. Volgens Perik moet alle noodzakelijke info op een A-4 kunnen passen en zijn het juist de Alfa’s onder ons die geschikt zijn om de informatievoorziening te regelen.

Wie een boek schrijft met als titel ‘Haal het beste uit je financieel manager’ heeft of een belangrijke boodschap of een diepliggende frustratie, die de bron is geweest voor het boek. Wellicht om iets aan een scheef gegroeide situatie te doen. Blijkbaar is auteur Koen Perik in zijn praktijk veelvuldig in aanraking gekomen met organisaties waar de informatievoorziening niet goed op orde was, zonder dat dit in zijn ogen noodzakelijk was. Hij heeft ervaring opgedaan bij onder meer Unilever en Ernst & Young en is nu zelfstandig gevestigd en is bestuurslid van onder meer het Controllers Instituut. Hij is ook redacteur van de rubriek financieel management op Managementsite.

In een helder en beknopt geschreven boek tracht Perik het algemeen management (CEO/directeur) en de financieel manager samen te brengen. Een nobel streven. Management teams moeten in staat zijn het vakgebied van de financieel manager te begrijpen, de financieel manager moet met de algemene leiding kunnen communiceren om tot de juiste informatievoorziening te kunnen komen. De financial is in de ogen Perik dan ook eerder coach, psycholoog of mede-bestuurder dan een pure specialist.

Perik lijkt geïnspireerd te zijn door het baanbrekende boek ‘Relevance Lost’ van Kaplan en Johnson, een boek dat eind jaren tachtig het kussen van het financiële vak danig opschudde. Perik stelt bijvoorbeeld dat een goede financieel manager de essentiële informatie op één A-4 moet kunnen presenteren en dat concepten als Balanced Scorecard, INK-model of Activity Based Costing niet nodig zijn voor een goede informatieverzorging. Ook is hij het met Kaplan c.s. eens dat er sinds 1925, maar ook sinds het verschijnen van ‘Relevance Lost’ in 1987, geen belangrijke ontwikkeling in management accounting heeft plaatsgevonden.

Het beste onderdeel uit het boek zijn de casestudies, die kort en krachtig laten zien hoe de gedachten van Perik in de praktijk uitgewerkt kunnen worden. ‘Haal het beste uit je financieel manager’ wil een brug slaan tussen algemeen en financieel management. Het boek lijkt de missing link te zijn tussen de zware (lees: niet door te komen) financiële management literatuur van bijv. Starreveld,en de vaak weer erg weinig inhoudelijke boekjes als ‘Financieel Management voor Dummys’.

Hoewel het boek gericht is op algemeen managers en CEO’s, denk ik dat juist financials groot voordeel kunnen halen uit het boek van Perik. Juist zij worden met de neus op de feiten gedrukt doordat Perik laat zien dat het allemaal wel wat minder (qua kwantiteit) en meer (qua kwaliteit) kan. Voor veel CEO’s (of liever, non-financials) zal het boek toch nog lastig te lezen zijn. Wie echter echt wil gaan voor betere informatievoorziening zal het er wellicht toch voor over hebben enige tijd in het boek te investeren.

‘Haal het beste uit je financieel manager’

Financieel management voor managers, directeuren en CEO’s

door Koen Perik

Prijs: € 14,95

120 pagina’s

ISBN 90-430-1018-9

Prentice Hall

3 thoughts on “Haal het beste uit je financieel manager!”

Bert Overbeek 17 jaar ago

Niet ophouden met finance, Gyuri. Nuttig voor niet-finance-mensen.

Gyuri 17 jaar ago

Beste Bert, Ik ben zeker niet van plan te stoppen met finance onderwerpen, die in mijn ogen inderdaad zeer belangrijk zijn voor veel non-financials. Ik ben echter wel op zoek naar de juiste toon, zodat zoveel mogelijk mensen geinteresseerd raken en blijven in het lastige onderwerp (op vrijwel alle sites, behalve dedicared finance sites, is finance het minst geliefd!). Alle suggesties zijn welkom, vg Gyuri

Bert Overbeek 17 jaar ago

Dan maar even de toon. Los uit de pols. Lou Reed in de tijd van ‘Caroline Says’. En alsjeblieft geen woord te veel. Alsof je een gauloises rookt, zal ik maar zeggen.
Maar ondertussen begrijpelijker dan een onderwijzeres die een kleuter het abc probeert duidelijk te maken. Wellicht dat de recensies die je over Rufus en zo schrijft de juiste toon hebben voor financestukken, maar ja, uiteindelijk doe ik natuurlijk ook maar wat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *