Missie en Visie in begrijpelijke taal (2)

Dit is deel 2 van een serie over missie en visie:

Begin bij het eind
Wat is het verschil tussen een missie, visie en strategie? Een missie moet antwoord kunnen geven op de vraag: wie zijn we? Wat is de bestaansgrond van de organisatie? De visie geeft antwoord op de vraag: waar gaan we naar toe? En de strategie geeft aan hoe er te komen. Het geeft nadere invulling aan de vaak wat abstract omschreven missie en visie. Met de missie tracht het management medewerkers van de organisatie en alle overige belangengroeperingen, zoals klanten, leveranciers en de overheid, duidelijk te maken wat de organisatie op langere termijn tracht te bereiken. Een goede missie en visie dient organisaties te helpen deze doelen te bereiken. Het belang ligt in de steeds toenemende complexiteit van organisaties en van de maatschappij. Hoe groter een organisatie wordt, hoe meer mensen er werken. Dat maakt het voor medewerkers moeilijk om de doelstelling van de organisatie helder voor ogen te hebben en om zich hiermee verbonden te voelen. Men heeft behoefte aan ‘zingeving’. Men wil weten waar hun inzet voor nodig is, waar het uiteindelijk toe moet leiden.

De missie en visie staan aan de top van wat ook wel de ‘strategische piramide’ wordt genoemd. Het vormt het uitgangspunt waar al het andere uit voortvloeit. Vaak volgen kernwaarden: wat zijn de normen en waarden van de organisatie? Pas dan komt de daadwerkelijke aanpak, de strategie. Wat moet er gedaan worden om het einddoel te bereiken? Op basis hiervan worden de kritieke succesfactoren vastgesteld en de concrete doelstellingen. De bouwstenen van het succes zijn de mensen die het plan moeten gaan uitvoeren, de middelen die ter beschikking staan, de structuur en cultuur van de organisatie en de resultaten.

Managers willen niet verweten worden geen visie te hebben en dus besteedt men veel tijd aan het formuleren hiervan . Veelgebruikte termen bij de kernwaarden, missies en visies van Nederlandse bedrijven zijn:
· klantgericht, ondernemend, innovatief
· integraal verantwoordelijk voor resultaten
· vooruitstrevend
· toonaangevend
· continue verbetering kwaliteit
· open, communicatief, teamwerk
· resultaatgericht
· willen winnen
· integer
· altijd streven naar beter
Dat klinkt geweldig, maar gaan medewerkers er dan ook direct mee aan de gang? Weten chefs en teamleiders nu precies wat van hen verwacht wordt? Dat is maar zeer de vraag. De ervaring leert anders. In zijn artikel ‘Kernwaarden, humbug of houvast’ stelt hoogleraar in de organisatiecultuur en communicatie Willem Mastenbroek dat het organisaties veel moeite kost om de missie, visie of kernwaarden te laten ‘landen’ bij de medewerkers. Ondanks commitment van de top, voorbeeldgedrag, speciale conferenties en bijeenkomsten en opname in opleidingstrajecten blijkt dat concrete verbetering van de resultaten tegenvalt. En daar was het toch allemaal om te doen. Betere kwaliteit, goede resultaten, willen winnen. Mastenbroek geeft aan dat ‘mooie woorden’ en ‘fraaie modellen’ al te vaak een eigen leven gaan leiden bij dergelijke exercities. De oplossing? ‘Begin bij het eind!’ Er dient te worden gehandeld vanuit het besef: waar moet het allemaal toe leiden? Wat is het uiteindelijke doel? Waar gaat het eigenlijk om? Een dergelijke benadering biedt focus en is tevens de hefboom voor de noodzakelijke verandering.

Lees vervolg in deel 3.

Tekst afkomstig uit:

‘Oranje wereldkampioen, managementlessen om te winnen’ 2010

© Gyuri Vergouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *