Gap year: zinnige besteding voor jongeren na einde schooljaar

De afgelopen weken waren in de grote kranten artikelen te lezen over het gap year, een periode tussen het afronden van de middelbare school die op velerlei wijze kan worden ingevuld en vaak wordt ingelast door jongeren die zijn uitgeloot, nog niet weten wat ze willen of die voor ze gaan studeren eerst wat van de wereld willen zien. 1minutemanager schreef al over dit fenomeen in oktober 2011. Vandaag daarom een herplaatsing van dit artikel, dat nu de scholen richting zomervakantie gaan, zeer actueel is.

In deze tijd is ondernemerschap meer dan ooit gevraagd. 1minutemanager biedt vanaf vandaag startende ondernemers de mogelijkheid hun bedrijf voor het voetlicht te brengen. Vandaag starten we met Gap Year Holland, een nieuw bedrijf dat zich richt op scholieren die moeite hebben om een studie te kiezen en op uitvallers uit het eerste jaar in het hoger onderwijs. Een twee weken durend programma bereidt ze voor op een gemotiveerde studiekeuze en op de eisen die studeren aan hen stelt. Gap Year Holland wil hiermee een antwoord geven op de extreem hoge uitval-cijfers in het hoger onderwijs, de strengere eisen bij het instromen en het duurder worden van lang studeren.

Gap Year Holland is een initiatief van Martijn Botermans, beroeps- en studiekeuze adviseur en Fred Nieland, onderwijsdeskundige. Uit onderzoek, onder meer door de commissie Veerman, bleek dat de helft van de studenten in het hoger onderwijs in het eerste jaar met de gekozen studie stopt. ‘Er wordt structureel te weinig aandacht besteed aan het maken van een juiste studiekeuze. Uitval kost de maatschappij, onderwijsinstellingen, ouders en verzorgers veel geld, maar is ook niet goed voor het zelfvertrouwen van de student’, aldus Botermans, ‘scholieren en studenten vinden het lastig om uit de paar duizend opleidingen in het hoger onderwijs de juiste te kiezen en zijn niet goed voorbereid. Tegelijkertijd wordt de druk om snel af te studeren groter: lang studeren is een voor velen onbetaalbare zaak geworden en hogescholen en universiteiten stappen over op selectie aan de poort. Gap Year Holland biedt een antwoord op deze problemen’.

Nieland: ‘We hebben het voor jongeren over een van de belangrijkste keuzes van hun leven. Gap Year Holland biedt in een intensief, 2 weeks programma de deelnemer de mogelijkheid te ontdekken wie hij of zij is, wat de sterke en zwakke kanten zijn en geeft tevens een grondige inleiding in de structuur van het hoger onderwijs en het enorme aanbod aan opleidingen. Daarnaast doen de studenten tijdsmanagement- en studievaardigheden op. Uiteindelijk leidt het traject tot een persoonlijk plan van aanpak, dat wordt aangevuld met persoonlijke begeleiding voor de rest van het jaar.’

De groepsgrootte is maximaal 20 studenten. Het verschil met reguliere studie- of beroepskeuzetests is dat die normaliter een dag duren, een verslag bevatten en een afrondend gesprek. De kosten daarvan bedragen al snel € 1.500,–. Waarom voldoet dat dan niet, waarom kan het reguliere onderwijs dit niet invullen. Kortom, wat voegt Gap Year Holland nu daadwerkelijk toe? Botermans: ‘Wij menen dat een afgewogen oordeel niet in één dag bereikt kan worden. Onze opzet bevat niet alleen een 0-meting op basis van psychologische diagnostiek, maar alle elementen die voor jongeren belangrijk zijn om een juiste keuze te kunnen maken. Er is echt te weinig aandacht voor het innerlijk van deze vaak nog jonge kinderen. Wij richten ons op 17 tot 23-jarigen. Tegen een iets hoger tarief bieden wij een intensief programma van twee weken met daarnaast een jaar lang begeleiding door een vaste begeleider. Daarmee biedt je de jongeren een mooie uitgangspositie om direct tot een goede keuze te komen’.

Gap Year Holland start in november met de eerste groep deelnemers en zal bijna maandelijks nieuwe groepen toelaten. Meer info op: Gap Year Holland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *