Zaken doen in…Frankrijk (2)

Kathedraal te Amiens

Kathedraal te Amiens

Na de inleidende beschouwingen in deel 1 over Zaken Doen in Frankrijk nu info afkomstig uit een special van Le Monde over het Frankrijk van de toekomst. Onder de titel ‘Ou va la France’ geeft de special inzicht in de goed inzicht in de belangrijkste economische sectoren en ontwikkelingen in Frankrijk, van landbouw tot gezondheidszorg en van energie tot onderwijs. Wordt Frankrijk een museumland of is er toekomst als techno-voorloper? Een mooie inkijk in de Vijfde Republique.Heerlijk, die vaak met infografieken volgestouwde economische overzichten. Of het nu de Financial Times WorldOutlook, een bijlage van Fortune of van het Financieel Dagblad is, zo’n bron van informatie is niet te versmaden als basis informatiebron over een organisatie of een land. Van landbouw tot kernenergie een prima overzicht en dat in 100 pagina’s, in een speciale uitgave van Le Monde, een prima overzicht biedt in de te verwachten ontwikkelingen in Frankrijk tot 2030.

Neem de Franse landbouw. De bevolkingsopbouw in deze sector is zwak en verouderd, maar het valt de Fransen zwaar afstand te doen van hun nationale landbouw-erfgoed. Wat wil je ook als je ‘ s werelds grootste areaal aan suikerbieten hebt, de tweede wijnproducent ter wereld bent (na Italie!), en ook op melk- en granengebied tot de top van de wereld behoort (beiden een 5e rang, 2e en 1e in EU). Dat verklaart natuurlijk het drukke vrachtverkeer in het Noord-Oosten van het land, waar het gebruikte percentage van de bebouwbare areaal tegen de 80% beloopt. Een enorme verwerkende industrie is in deze regio dan ook aanwezig. Maar er zijn ook zorgen, want het aantal boeren is sinds 2000 met meer dan 11% gedaald, terwijl het aantal boeren met nevenactiviteiten is toegenomen tot bijna 12%. Ook de visserij laat een sterk dalende trend zien, met een daling van bijna 20% in het aantal schepen, vooral in de grootte tussen 12 en 24 meter. Het belang van de landbouw is ook sterk gedaald in het BNP van 7% in 1980 tot 3,5% nu.

Ondanks deze leidende positie in de agricultuur en de noodzakelijke verwerking hiervan, is de de-industrialisatie in Frankrijk nog steeds in volle gang. Werkten er in 1980 nog ruim 5,2 miljoen Fransen in de industrie, in 2008 is dit gedaald tot rond de 3,4 miljoen. Vooral de regio Limousin en Corsica zijn sterk geraakt door afwezige industriele bedrijvigheid en een hieraan gerelateerde armoede bij de bevolking. En dat terwijl het meest per inwoner wordt geinvesteerd in Corsica, bijna zesmaal zoveel als elders in het land. Dat zal dan wel het toerisme ingaan, denk ik zo. Arme streken zijn verder het Noorden, waar de terugval in industriele bedrijvigheid het grootst lijkt te zijn geweest, maar verrassend genoeg ook in het Zuiden, waar gemiddeld toch nog ruim 15% onder de armoedegrens leeft, zijnde minder dan € 800,–/maand. Uit alles blijkt de dat het echte geld steeds meer wordt verdiend in de regio’s rondom Parijs en Lyon, terwijl ook de grens-departementen met Duitsland het goed doen. Echt verrassend is dat natuurlijk niet, in Parijs alleen al woont ongeveer 20% van de Franse bevolking, dat maakt het vanzelf natuurlijk de economische motor van het land. hetzelfde geldt voor regio’s rondom Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes en Rouen, terwijl Clermond-Ferrand aan het opkomen is.

Dit tweede deel sluit af met de otnwikkelingen rondom de TGV (Train Grande Vitesse) die tot aan 20202 zijn gepland. De bekende route Lille/Rijsel, Parijs, Lyon, Toulon

De verplaatsing van de bevolking van het land naar de stad, zeker ook goed zichtbaar in het Noorden in gebieden rondom Amiens, leidt ook tot een druk op het milieu. Over watermanagement gesproken, vrijwel het gehele Noord-Oosten, Bretagne en Normandie komt qua watervoorziening onder druk te staan, omdat het grondwater door pesticiden en overige vervuiling ernstig vervuild is. Genoeg kansen aldaar voor de Nederlandse watermanagement-sector, lijkt me.

In dit tweede deel sluit ik af met de ontwikkelingen van de TGV. De ontsluiting van de metropolen van het land via de train zal de komende tien, twintig jaar in volle gang doorgaan. Tot 2020 zal voor 70 miljard geinvesteerd worden in uitbreiding en verbetering van het bestaande netwerk. Als slagaders zullen rond 2030 de treinen sporen door het Franse landschap trekken. Alleen het Franse midden, bijv. de Limousin, lijkt een beetje karig bedeeld te worden bij de ontsluiting.

Uit alles blijkt in deze special dat de Fransen een uitstekende visie hebben ontwikkeld op de toekomst, op velerlei gebied. Het verder ontwikkelen van world-class centra op specifieke gebieden, zoals Aerospace Valley bij Toulouse, Medicen nabij Parijs en Alsace Biovalley zijn hierbij slechts enkele voorbeelden. het heeft allemaal van afstand bekeken wat meer ‘ grandeur’ dat het micro-geneuzel in Nederland, waar een lange termijn visie zo langzaamaan als een vies woord wordt gezien.

In een laatste bijdrage over Zaken Doen in Frankrijk binnenkort meer over zaken als onderwijs, gezondheid & welzijn en technologische ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *