Spiritualiteit voor managers

Authentiek zijn. Mensen bezielen. En als leidinggevende goed met jezelf en anderen omgaan. Dat is volgens Anselm Grün een vorm van spiritualiteit. De ‘monnik-manager’ van een benedictijner abdij in Duitsland tracht management, religie en spiritualiteit in harmonie te brengen in zijn boek ‘Spiritualiteit voor managers – leidinggeven vanuit waarden en deugden’. Een korte impressie van zijn boek.

In ‘Spiritualiteit voor managers’ bespreekt Grün de praktijk van het leidinggeven vanuit de benedictijner traditie en de Griekse filosofie. Dat leidt ertoe dat in zijn boek waarschijnlijk meer vragen worden gesteld dan antwoorden gegeven. Zo telde ik op bladzijde 22 maar liefst 14 vraagtekens. Daar moet je van houden, maar Grün wil van zijn boek ook een soort zelfhulpboek maken, met meditaties en oefeningen, en in dat kader is zijn aanpak te verdedigen. Natuurlijk moet je ook een beetje open staan voor de religieuze achtergrond van het boek en de auteur, maar met een open geest moet dat lukken.

Het boek is opgebouwd rondom de vier hoofddeugden – rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid en bezonnenheid – alsmede rondom de drie goddelijke deugden – geloof, hoop en liefde. Aan de vier hoofddeugden of voegt Grün vier nieuwe deugden toe, te weten waarachtigheid, trouw, wijsheid en verzoening. Wat volgt is een gestructureerde aanpak die velen kan bekoren. Grün is niet al te belerend in zijn stijl, iets wat naar mijn mening juist in spirituele omgevingen maar wat vaak plaats vindt.

Wel zie je in zijn boek dat zijn kracht, hoe kan het ook anders, vooral in de kennis van de liturgie ligt en minder in het managementdenken. Voor wie daar niet mee zit en zelf de vertaalslag kan maken naar de eigen praktijk wellicht geen obstakel om het boek eens in te kijken. Grün tracht zonder twijfel op een zo praktisch mogelijke wijze de management-lezers een nieuwe manier van kijken bij te brengen. Mooiste uitspraak over de goddelijke deugd ‘liefde’: ‘Wie leiding geeft moet van mensen houden’. Een waarheid als een koe, maar desalniettemin op een prettige manier gebracht. Ook mooi: ‘Er zijn managers die over veel prachtige tools beschikken, maar onbewust minachting voor medewerkers uitstralen’.

‘Spiritualiteit voor managers’ is een aardig boek voor de manager die zich wil oriënteren op het vlak van zingeving en spiritualiteit en vooral ook niet bang is hierbij naar de eigen rol en het eigen dagelijkse functioneren te kijken.

Spiritualiteit voor managers

Leidinggeven vanuit waarden en deugden

door: Anselm Grün

Uitgeverij Ten Have

ISBN 90-259-5434-0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *