Tag: Ethiek

Toezicht: probleem of oplossing?

Dat de financiële wereld in rep en roer is hoef ik u niet meer te vertellen. De problemen en incidenten zijn inmiddels overbekend en de reguliere pers springt op nieuwe incidenten als tijgers op aangeschoten wild. Inmiddels is het vertrouwen van de eindconsument tot een dieptepunt gedaald. We horen veel slecht nieuws, maar krijgen nauwelijks informatie over interne veranderprocessen die her en der toch waarschijnlijk wel worden ingezet om het tij te keren. En dat terwijl de behoefte aan informatie over concrete maatregelen groot is, zowel bij overheden, consumenten als binnen de bedrijven zelf. Hoe kan tenslotte voorkomen worden dat problemen zoals die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan, zich op korte termijn wederom aandienen? Hoe wordt de klant weer koning?

De E van Ethiek: het kind van de jaarrekening

Fraude, sterk geflatteerde winstcijfers, vernietiging van documenten, onkunde, zelfverrijking, moedwillige verdraaiing van de feiten. De rol van banken, accountants, adviseurs en van betrokken ‘topmanagers’ lag enkele jaren gelden zwaar onder vuur. Beurskoersen kelderden, saneringen volgden en sommige bedrijven verdwijnen zelfs geheel. De aandeelhouders en werknemers zijn daarbij bijna altijd het kind van de (jaar)rekening gebleken. Zou de ellende van toen (2001) nu door toedoen van Sarbanes-Oxley, IFRS en andere compliance regulering nu zijn uitgebannen? (foto: filmposter van The smartest guys in the room, over de teloorgang van Enron).