Tag: Gap year

Gap year: zinnige besteding voor jongeren na einde schooljaar

De afgelopen weken waren in de grote kranten artikelen te lezen over het gap year, een periode tussen het afronden van de middelbare school die op velerlei wijze kan worden ingevuld en vaak wordt ingelast door jongeren die zijn uitgeloot, nog niet weten wat ze willen of die voor ze gaan studeren eerst wat van de wereld willen zien. 1minutemanager schreef al over dit fenomeen in oktober 2011. Vandaag daarom een herplaatsing van dit artikel, dat nu de scholen richting zomervakantie gaan, zeer actueel is.

75% van de vrouwen wil een sabbatical

Open the window to new opportunities

Hoewel het onderwerp in Nederland qua publiciteit een beetje naar de achtergrond lijkt te zijn gedrongen, het is tenslotte niet voor niets crisis, blijft het sabbatsverlof toch een onderwerp dat de gemoederen bezig blijft houden. Waar ik ten tijde van de publicatie van mijn boek ”Sabbatsverlof” nog met een zoeklicht naar een spelt in een hooiberg c.q. naar ervaringsdeskundigen moest zoeken, bevinden zich nu in mijn omgeving voldoende verlofnemers die hernieuwde aandacht voor het onderwerp rechtvaardigen. Dat is ook de gedachte van het nieuwe Franse damesblad ‘Eclectique’, dat haar eerste nummer opent met een groot artikel over ”Une Annee Sabbatique”. Liefst 75% van de werkzame Franse vrouwen zou graag zo’n verlofjaar op willen nemen, tegen 61% van de actieve mannen. Het artikel bevat nog andere interessante informatie waarvan hier een kort overzicht is opgenomen.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen