Tag: Projecten

Projectmanagement: De paradox van Cobb (deel 2)

Over gedragsverandering in organisaties

Over gedragsverandering in organisaties

De Afsluitdijk was binnen budget en drie jaar eerder dan gepland klaar. Zonder software, hardware en het woord logistiek moest nog worden uitgevonden. Hoe kan het dat we de vaardigheid van succesvol projecten managen volledig lijken kwijt te zijn geraakt? Deel 2 van Projectmanagement: De paradox van Cobb.

Van Aken stelt dat aandacht geven aan de kwaliteit van leidinggeven van veel groter belang is voor projectsucces dan allerlei beheersinstrumenten. Projectsucces wordt eerder via leiderschap dan via management bereikt. Zijn proefschrift kan worden samengevat in de volgende vier kernpunten: instrumentgebruik hangt negatief samen met het succes van projecten; de werkstijl draagt positief bij aan het succes van projecten; bij doelgericht werken is weinig instrumentarium nodig om succes te bereiken; en als laatste, in grijpbare projecten staat veel structurering succes juist in de weg.

Project management: IPMA Congres 18 november in Bussum

Op 18 november a.s. zal ik een van de sprekers zijn tijdens het jaarlijkse IPMA-congres, de Nederlandse tak van de Internationale Project Managers Associatie. Thema van de dag-bijeenkomst is ‘Sturen of gestuurd worden’. U kunt zich inschrijven via de speciale IPMA-congres site, waar ook meer info te vinden is over de overige sprekers alsmede de informatie over plaats van handeling en kosten.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen