75% van de vrouwen wil een sabbatical

Open the window to new opportunities

Hoewel het onderwerp in Nederland qua publiciteit een beetje naar de achtergrond lijkt te zijn gedrongen, het is tenslotte niet voor niets crisis, blijft het sabbatsverlof toch een onderwerp dat de gemoederen bezig blijft houden. Waar ik ten tijde van de publicatie van mijn boek ”Sabbatsverlof” nog met een zoeklicht naar een spelt in een hooiberg c.q. naar ervaringsdeskundigen moest zoeken, bevinden zich nu in mijn omgeving voldoende verlofnemers die hernieuwde aandacht voor het onderwerp rechtvaardigen. Dat is ook de gedachte van het nieuwe Franse damesblad ‘Eclectique’, dat haar eerste nummer opent met een groot artikel over ”Une Annee Sabbatique”. Liefst 75% van de werkzame Franse vrouwen zou graag zo’n verlofjaar op willen nemen, tegen 61% van de actieve mannen. Het artikel bevat nog andere interessante informatie waarvan hier een kort overzicht is opgenomen.Op basis van een onderzoek van het mij verder niet bekende onderzoeksbureau Opinion Way valt in Eclectique onder meer het volgende te lezen. De vragen zijn overigens gesteld aan werkzame Fransen, inclusief studenten. Op de vraag ‘Als u over voldoende financiële middelen zou beschikken om een sabbatical te nemen, overweegt u dan er een te nemen, geeft liefst 68% een bevestigend antwoord, waarvan zelfs 46% binnen twee jaar.  Zoals gezegd is het verschil tussen mannen en vrouwen opmerkelijk. Liefst 75% van de vrouwen ziet het wel zitten een sabbatical te nemen tegen 61% van de mannen. 39% van de mannen en 25% van de vrouwen ziet het overigens absoluut niet zitten een sabbatical te nemen, opmerkelijk genoeg dus een minderheid. Dat was 10 jaar geleden wel anders!

Het liefst gaan de Fransen overigens reizen (38%). 31% wil de tijd voor zichzelf en de naaste omgeving gebruiken zonder duidelijke verdere planning, 10% gaat weer een studie oppakken of wil zich richten op een heroriëntatie op het werk, 9% wil zich richten op een persoonlijk passie (schrijven, schilderen et cetera) en 6% wil in deze periode een eigen bedrijf oprichten.

Er is ook een lijstje met angsten opgenomen die de Fransen mogelijk weerhoudt een sabbatical op te nemen. Zo is 37% bang het oude ritme en het oude leven niet meer op te kunnen pakken, 29% is bang het actieve professionele leven te missen omdat hier niet meer actief in is, 23% lijkt het lastig een nieuw project te creëren en 12% heeft angst te falen c.q. dat datgene wat men voorstaat mislukt. Nog eens 9% is bang voor de verandering van werkplek en vriendenkring. Overigens heeft 35% geen enkele van deze angsten.

Ik vind de uitkomsten opmerkelijk. Ten eerste omdat de cijfers in mijn ogen erg hoog zijn. Het geeft aan dat de behoefte aan sabbaticals groot is, niet zo verrassend als ik terugkijk op de periode waarin ik voor het eerst over dit onderwerp schreef en enorm veel vragen hierover kreeg. Hier kan men echter wel spreken van een doorbraak. Dat betekent natuurlijk nog niet dat dit ook cijfers zijn die uiteindelijk daadwerkelijk tot stand zullen komen. De vraag werd tenslotte gesteld op basis van het feit dat er geen financiële barrières zijn.En die zijn er, zeker nu, in veel gevallen juist wel.

Desondanks vind ik de percentages enorm, zeker ook omdat in de vraagstelling wordt uitgegaan van een sabbatsjaar…niet zomaar van een verlof van minimaal 3 maanden tot een jaar, zoals ik in mijn definitie van het begrip in 1999 heb aangegeven. Kortom, ik vind een jaar nogal aan de lange kant en ben benieuwd wat de resultaten zouden zijn geweest als de vraag was geweest wat men zou doen als men bijvoorbeeld 6 maanden een sabbatical zou kunnen nemen, met garantie van terugkeer op het werk.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *