Leiderschap met emotie en commitment

Commitment, de belofte van betrokkenheid en bevlogenheid in organisaties. Vergouw

Commitment, de belofte van betrokkenheid en bevlogenheid in organisaties. Vergouw

De emotionele binding van managers en medewerkers met een project of organisatie is van cruciaal belang, of zoals managementgoeroe Tom Peters zegt: ‘Mensen kunnen serieuze emotie, commitment en energie ruiken van een kilometer afstand.’ We missen dat commitment echter in het dagelijks leven: wat wil je als we dagelijks te horen krijgen dat men ‘er nog even naar gaat kijken’, ‘het meeneemt en er later op zal terugkomen’ of ‘het echt heel erg interessant vindt’. De vrijblijvendheid straalt er vaak van af. Dat voelen we, dat merken we. En dat terwijl we juist managers, medewerkers, sporters en trainers zoeken met waarachtige authenticiteit, betrokkenheid en bevlogenheid. Mensen met hart voor de zaak die ‘er voor gaan’.

Iedereen zal zeggen gecommitteerd te zijn, maar waar is die zo broodnodige betrokkenheid dan als je het echt nodig hebt, bijvoorbeeld vlak voor of na een reorganisatie? Waar blijven zaken als passie en engagement als een project plots niet zo soepel loopt als gedacht, tijdens een verandertraject of als het voor de organisatie even tegen zit in de markt? Niet voor niets zoeken organisaties naar eigenaarschap en ‘afspraak is afspraak’. Dat blijkt echter in de praktijk altijd weer lastig te zijn. Als manager zoek je naar oplossingen om je de medewerkers achter je plannen en de (gewenste) richting te krijgen. De essentie van de oplossing ligt dan in commitment: een vrijwillige maar niet vrijblijvende afspraak. Veel van de voorwaarden om het gewenst commitment te creëren zijn common sense, maar zelden common practice.

Toch biedt de geschiedenis voldoende voorbeelden waarbij een gemeenschappelijk doel en een emotionele binding met de doelstellingen van leiding en medewerkers tot grote successen hebben geleid. Neem bijvoorbeeld het maanproject van de Amerikaanse president John F. Kennedy. Een van de meest uitdagende en grootste projecten uit de geschiedenis van de mensheid. Het was Kennedy die het begrip commitment op de kaart zette. In zijn toespraak over de wens als eerste natie een man op de maan te zetten vraagt hij het Amerikaanse volk steun voor dit project. Hij biedt hen echter wel de keuze, men mag ook nee zeggen, waarbij overigens vooraf alle consequenties helder worden uiteengezet. Het project werd binnen het gestelde budget, binnen de gestelde tijd en met het gewenste resultaat afgeleverd. Zie hierover ook de eerdere artikelen over Kennedy en commitment op deze site.

Er zijn voldoende voorbeelden dichter bij huis te vinden, zowel in negatieve als positieve zin: van de vaak moeizaam verlopende grote (ICT)-projecten in ons land tot het succes van bondscoach Louis van Gaal op het WK van 2014. En in de rijke Nederlandse historie? Wat te denken van de Deltawerken, Maasvlakte 2, de inpoldering van de Wieringermeer et cetera. Om over de Afsluitdijk maar te zwijgen. Dit laatste project was drie jaar eerder klaar dan gepland en binnen budget. Kom daar tegenwoordig eens om!

De oplossing ligt in waarachtig leiderschap dat op vrijwillige, maar niet vrijblijvende basis afspraken weet te maken. Tot voordeel van alle betrokkenen.

Commitment is te bestellen bij de uitgever, de boekhandel of online via o.m. Managementboek.

Commitment, de belofte van betrokkenheid en bevlogenheid in organisaties

2 thoughts on “Leiderschap met emotie en commitment”

Peter Reijenga 9 jaar ago

Het vrijmaken en aanwenden van in de organisatie beschikbare energie is een van de belangrijkste opdrachten voor het management zo niet de belangrijkste. Geen commitment zonder verbinding en vertrouwen.

Gyuri Vergouw 9 jaar ago

Peter, goede punten, vraag is wel, wat is er eerder, energie of commitment? Beetje een kip-ei redenatie krijg je dan. Ik ga ervan uit dat waarlijk commitment (waaronder de in mijn boek opgenomen 4 B’s vallen: (ver)binding, betrokkenheid, bevlogenheid en bezieling) leidt tot de door jou geschetste energie. Eerst ‘walk your talk’ en ‘afspraak = afspraak’, dan komt het met de energie en de verbinding ook wel goed. Ik benadruk met name commitment omdat het minder vrijblijvend is dan begrippen als passie of betrokkenheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *