Zaken doen in…Frankrijk (3)

Montpellier oude stad

Montpellier, oude stad met triomfboog

Het Financieele Dagblad kon natuurlijk niet achterblijven bij 1minutemanager 😉 en deze week dus ook in het FD speciaal aandacht voor Frankrijk, meer in het bijzonder de pensioenen aldaar. Verrassend dat wij de Fransen als levensgenieters bestempelen, want gemiddeld draait men ruim 10% meer uren dan Nederlanders. Afsluitende opmerkingen over Frankrijk en de Fransen. Opmerkelijk toch hoe lang vooringenomen meningen over een land en haar bewoners stand kunnen houden. Fransen levensgenieters? Hoezo? De arbeidsproductiviteit ligt er hoger dan in Duitsland, UK of Nederland (bron: OESO/FD). De werkweken zijn er dan wellicht korter met 35 uur en de vakanties lang (40 dagen), dat wordt gecompenseerd door de participatie van vrouwen, die in Frankrijk veel hoger ligt dan in Nederland.

De gemiddelde leeftijd van de Fransen ligt op rond de 81 jaar (Nederland rond de 79), mede door de goede gezondheidszorg. De uitgaven per inwoner aan gezondheidszorg bedragen op jaarbasis € 3062 (peildatum 2006; Le Monde) en liggen daarmee boven bijv. Duitsland en Japan. De gemiddelde levensverwachting voor de Fransen stijgt hierdoor naar verwachting naar 87 voor vrouwen en 81 voor mannen in 2030.

Dat heeft zo zijn effecten op de pensioenvoorzieningen, die op basis van een omslagstelsel, waarbij de actieve Franse betalen voor de inactieven, zoals in Nederland bij de AOW het geval is.  Echter, ook hogere salarissen moeten uit dit stelsel worden bekostigd, hetgeen de staat enorme tekorten oplevert, die kunnen oplopen tot 100 miljard in 2050. Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd voor vrijwel de gehele arbeidzame bevolking is dus onvermijdelijk en ook al grotendeels bewerkstelligd.

Opmerkelijk vind ik in Frankrijk de enorme focus op enerzijds technologie an anderzijds het culturele erfgoed. Verder spreekt mij de op veel vlakken uitgesproken en helder neergezette visie voor de toekomst erg aan. Grote projecten, daar zijn de Fransen zonder twijfel goed in. Neem bijvoorbeeld de tien werkgroepen met stedenbouwkundigen en overige experts die van President Nicolas Sarkozy opdracht hebben gekregen plannen te maken voor het ‘Grote Parijs’ van 2030. Een van de plannen wordt kort toegelicht in Le Monde, een driehoek van Parijs met Londen en verrassend genoeg Rotterdam. Daartoe moet de reistijd tussen Parijs en Le Havre teruggebracht worden van 2u20 naar 1u10, dient de haven van Le Havre een enorme impuls te krijgen en zal samenwerking tussen steden als Parijs, Rouen, Caen en Le Havre op onder meer ecologisch worden gestimuleerd.

Heerlijk, zo’n land met een naar buiten gekeerde, internationale visie. De serie over Frankrijk wordt rond 6 november afgesloten met een recensie van een optreden in Lille van wellicht de grootste Franse popster van dit moment, Matthieu Chedid, alias -M-.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *